مهارت های کسب و کار بین المللی

کوچینگ چیست؛ همه چیز درباره ی کوچینگ

کوچینگ چیست

کوچینگ چیست ؟

کوچینگ چیست ؟ مربیگری (کوچینگ)، که مراجع یا مشتری را قادر می سازد تا توانایی های خود را شناخته و در موقع مناسب از آن استفاده کند. مشاوره و مربیگری شباهت های زیادی دارند چون همه این خدمات در قبال پرداخت هزینه (در صورت دریافت خدمات حرفه ای) انجام می شوند گاهی افراد این دو را با یک مفهوم مشترک تعریف کنند.

کوچینگ یک مسیر است.
کوچینگ چیست

مزایای کوچینگ:

 • کشف و فهرست نیازها، انگیزه ها، خواسته ها و مهارت ها برای کمک به فرد در ایجاد یک تغییر پایدار.
 • پرسش کردن برای کشف فرآیندهای فکری شخصی و شناسایی راه حل ها و اقدامات مورد انتظار برای دستیابی به یک رویکرد عملیاتی
 • هم فکری با مراجع در تنظیم اهداف و ارزیابی پیشرفت این اهداف
 • مشاهده، گوش دادن و سوال کردن از مراجع برای استخراج لایه های ذهنی و آرزوهای سرکوب شده یا اهداف فراموش شده مراجع
 • خلاقیت در استفاده از ابزارهای ارتباط دوطرفه و تکنیک هایی که موجب تسهیل فرایند تغییر در شرایط کاری و زندگی مراجع شود.
 • تشویق به رشد شخصی و ایجاد تغییر در رویکرد و رفتار مراجع.
 • حفظ اسرار شخصی و کاری و خودداری از قضاوت و احترام به نظرات، سبک زندگی و آرمان های مراجع.
 • تلاش برای توسعه شایستگی های فردی و کاهش وابستگی هایی که برای مراجع ارزش افزوده ایجاد نمی کنند.
 • ارزیابی نتایج فرایند، با استفاده از سنجش های عینی به هر شکل ممکن برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن فرایند در دستیابی به اهداف شخص مراجع.
 • تشویق به بهبود مستمر صلاحیت ها و هم افزایی برای رسیدن به اهداف مراجع.
 • استفاده از مهارت و تجربه افراد واجد صلاحیت در زمینه هایی که مراجع به بهبود مهارت نیاز دارد.
 • مدیریت ارتباط با مراجع و حصول اطمینان از اینکه مراجع سطح مناسب خدمات مورد نیاز را دریافت می کند.
 • اطمینان از تدوین صحیح نقشه راه به نحوی که برنامه های مراجع نه خیلی کوتاه باشد و نه خیلی طولانی

در بالا فقط به برخی از مزایای کوچینگ اشاره شد.موضوع مهم در انواع مربیگری این است که این خدمات فقط وسیله ای برای تحلیل، بازتاب و اقدام است و در نهایت خود مراجع است که قادر به تغییر و بهبدو شرایط زندگی یا کار خود خواهد بود.

به عبارت دیگر مربیگری (کوچینگ)  یک فرایند است که مراجع را قادر می سازد پایبندی به خود را تقویت کند تا در نتیجه منجر به بهبود شود. به همین دلیل است که یک مربی برای موفقیت در کار خود نیاز زیادی به دانش تخصصی مراجع ندارد بلکه باید با درک فرایندها، سبک و تکنیک های مناسب برای رشد و توسعه و تغییر را در اختیار مراجع قرار دهد.

کوچینگ دید بازتری به شما می دهد.
کوچینگ

دیوید کلاترباک نویسنده کتاب مربیان و مدیران (۱۹۹۹) معتقد است: یک مربی (کوچ) بهتراست خارج از حوزه تخصصی مراجع خود باشد تا در مسیر کمک و راهنمایی خود، دجار پدیده انتقال دانش، نحوه انجام یک کار و یا شیوه تفکرخاص نشود. این ایراد به ویژه در نگاه سنتی به مربیان وجود دارد که برخی انتظار دارند کوچ باید خبره رشته خودشان باشد و به همین دلیل است که در رشته های ورزشی زیاد دیده می شوند افراد موفق و حتی قهرمانانی که با داشتن تخصص حرفه ای در یک رشته ورزشی وارد حرفه مربیگری می شوند ولی پس از مدتی نتایج مطلوبی به دست نمی آورند.

یک مراجع باید دقت کند که انتخاب کوچ باید برای هدایت او باشد تا در مسیرتغییر و توسعه توسط یک فرد با تجربه بتواند دریچه های دانش، تجربه و فرصت های جدید را برای خود باز کند.

انواع کوچینگ

در ادامه به انواع کوچینگ اشاره می کنیم:

مربیگری کسب و کار (Business coaching):

یکی از انواع کوچینگ مربیگری کسب و کار است.تغییرات اوضاع اقتصادی ناشی از شرایط خاص ملی و بین المللی نیاز به تغییر نقش یا شکل حرفه ای را ایجاب می کند. در این شرایط کوچینگ یک نقش کاتالیزوری دارد که مدیران شرکت های کوچک و بزرگ را با با ابتکارات تغییر سازمانی برای پذیرش و سازگاری به نحوی که با اهداف و ارزش های شخصی ارتباط برقرار کنند.

در مربیگری تمرکز بر فرد است تا بتواند روحیه، انگیزه و بهره وری شخصی را افزایش دهد و اگر نقش مدیریت یا رهبری بر عهده دارد بتواند تغییرات کارکنان را نیز مدیریت کند و با افزایش احساس ارزشمندی و ایجاد تغییرات کوچک و بزرگ اهداف سازمانی را محقق کند.

کوچینگ به معنی مربی گری است.
مربی گری کسب و کار

در این شرایط اگرچه آرمان ها و نیازهای فردی در نظر می شوند ولی رابطه دو طرفه با سازمان و شرکت و موسسه تحت مدیریت او است که مزایای متقابل را ایجاد می کند و روند رو به رشد افراد برای مسئولیت بیشتر در زمینه توسعه شخصی و حرفه ای را رقم می زند. امروزه کسانی که در سازمان های بزرگ استخدام می شوند، دیگر متکی به کارفرمایان نیستند تا آنها را به تمام یا نیازهای شغلی خود آشنا کنند بلکه آن ها را به طور خصوصی در کنار یک کوچ قرار می دهند تا فرصت های بالقوه آن ها که همراستا با اهداف و منافع کارفرما است بروز کند و موجب رونق کسب و کار شود.

مربیگری اجرایی (Executive Coaching):

شباهت زیادی بین مربیگری کسب و کار و مربیگری اجرایی وجود دارد و به همین دلیل بسیاری از کوچ های حرفه ای هر دو خدمات را ارائه می دهند. البته تعدادی حرفه ای نیز هستند که خود را مربیان اجرایی می نامند و شاخه تخصصی خود را در این فرایند می کنند. شاید در یک مقایسه گذرا بشود گفت که تفاوت اصلی بین مربیان کسب و کار و مربیگری اجرایی این است که مربیان اجرایی معمولا:

 • سابقه قابل توجه و موفق در پست های اجرایی داشته باشند.
 • در یک حوزه (مثلا مدیریت مالی یا حقوقی)  به طور انحصاری “پرچمدار” آن حوزه هستند.
 • تجربه عضویت یا مشاوره به  هیئت مدیره یا مدیر عامل در شرکت های مختلف دارند.
 • سابقه انجام کارهای امنیتی یا با سطح بالای محرمانه (در بازارهای رقابتی) دارند.

مربیگری عملکرد (Performance Coaching):

بسیاری از مراجعین به دنبال مربیگری یا راهنمایی برای بهبود عملکرد به جای اصلاح یک مسئله خاص هستند. تجربه نشان داده که مداخله کوچینگ در این مورد بسیار موفق بوده است. هنگامی که یک شرکت هزینه خدمات توسعه را در قالب کوچینگ پرداخت می کند، در مقابل با بهبود عملکرد با یک بازپرداخت کلان مواجه می شود. مربیگری عملکرد، مبانی نظری و مدلهای خود را از مدیریت کسب و کار و اصول مدیریت اجرایی (MBA/DBA) عاریت گرفته است.

کوچینگ عملکرد کاری
کوچینگ عملکرد

مربیگری مهارت (Skills coaching):

یکی دیگر از انواع کوچینگ مربیگری مهارت است. مربیگری مهارت در واقع یک نوع آموزش یک به یک است و در یک رویکرد جامع برای توسعه فردی با توانایی تمرکز بر مهارت های اصلی که یک مراجع نیاز دارد تا در نقش خود تمرکز کند، ترکیب می شود.  مربیان مهارت تنها گروهی از کوچ ها هستند که باید انجام مهارتهایی که آموزش می دهند، متخصص و با تجربه باشند.

چون نقش های شغلی در حال افزایش است ولی برنامه های آموزش سنتی اغلب بیش از حد غیرانعطاف پذیر و به عبارتی عمومی است و لذا مربیگری مهارت یک به یک به یک رویکرد انعطاف پذیر و سازگارانه در زمان مناسب برای تغییر فردی امکان می دهد. این مربیگری باید در محیط های واقعی صورت پذیرد و نباید به شبیه سازی محیط اکتفا کرد.

مربیگری مهارت بر اساس دانش، تجربه، توانایی کوچ می تواند گروهی طراحی شود و این گروه اغلب شامل افرادی هستند که قادر به انجام وظایف مشخص در یک رشته خاص کاری یا ورزشی دارند و  هر گونه مداخله آموزشی پیشرفته شخصی یا حرفه ای، را بر اساس ارزیابی نیاز در رابطه با نقش شغلی، ارائه شده در روش ساختاری (اما بسیار انعطاف پذیر)، و تولید یادگیری قابل اندازه گیری و نتایج عملکرد انجام می دهد. این شکل آموزش به طور خاص بر مهارت های مورد نیاز برای انجام کار یا شغلی خاص متمرکز می شود، حتی اگر یک رویکرد آرامش بخشی در سخن گفتن و دستورالعمل های سخنرانی باشد.

مربیگری شخصی (Personal coaching):

مربیگری شخصی یا مربیگری زندگی (Life coaching) در طول یک دهه گذشته به طور قابل توجهی در اروپا، کانادا، آسیای جنوب شرقی و استرالیا رشد داشته است. مربیان شخصی به صورت چهره به چهره عمل می کنند اما روابط ایمیل و تلفن نیز بسیار معمول است. این مربیان در نقش های حمایت کننده برای کسانی که مایل به ایجاد تغییرات مهمی در زندگی خود هستند، عمل می کنند و برای مراجع خود یک محیط حمایتی و انگیزشی ایجاد می کنند تا برای کشف آنچه که آنها در زندگی می خواهند و چگونگی دستیابی به آرزوهای خود و انجام نیازهای خود موفق شوند.

کوچینگ شخصی یکی از مهترین کوچینگ هاست.
کوچینگ شخصی

در این نوع مربیگری مراجع یک گزارش کامل شفاف و صادقانه از تجربیات خود به کوچ می دهد به او اجازه می دهد که به فضای شخصی و خانوادگی و حتی اسرار کاری نیز ورود کند تا بتواند در یک رویکرد جامع آنها را رشد و توسعه دهد. نقش کلیدی مربی در این نوع کوچینگ معمولا کمک به مشتری برای حفظ انگیزه و افزایش تعهد برای رسیدن به اهداف واقع بینانه است.

در بسیاری از موارد، مربیگری شخصی بر اساس تمرکز نوع رویکرد از سایر انواع کوچینگ  متفاوت بنظر می رسد در حالی که در تمام نمونه های گفته شده بجز گوچینگ گروهی، توجه به محدودیت های فردی و چالش های شخصی بسیار مهم است.

همچنین باید به خاطر داشته باشید که تفاوت کوچینگ و مشاوره با یکدیگر تفاوت دارند و فرآیند کوچینگ را باید در مسیر صحیح دنبال کرد. در آینده بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫16 نظرها

 1. بازتاب: یاری
  1. کوچینگ آشکار ساختن پتانسیل اشخاص برای به حداکثر رساندن عملکرد آنها است. به عبارت دیگر کوچینگ یعنی کمک کردن به افراد برای رسیدن به اهداف مطلوب آنهاست. در واقع کوچینگ یک رابطه‌ی حمایتی و دو طرفه است است که در آن کوچ به مراجع خود کمک می‌کند تا با تمرکز بر هدف انتخاب شده به نتایج مورد نظر دست پیدا کند.

 2. بازتاب: محسن محمدیان
  1. کوچینگ گروهی، یک گروه با گفتگو و ارتباط پایدار است و ما باید در کنار هم در رابطه با اقدامات بعدی کار کنیم.
   این موضوع در گفتگوهای یک جلسه‌ای هم صدق می‌کند. علاوه بر این، کوچ‌ گروهی می‌تواند از امکاناتی مانند ابزارهای روزنامه‌نگاری آنلاین یا سیستم‌های رسانه‌های اجتماعی امن، برای اتصال اعضا در فاصله بین جلسات استفاده کند.

 3. بازتاب: س مهدوی
 4. بازتاب: یاسمن
 5. بازتاب: فریبا مهدوی
 6. بازتاب: محمدی فر
 7. یکی از مشکلات من با کوچینگ موضوع هزینه و تعرفه های خدمات کوچینگ است و البته کیفیت این خدمات است. بعضی کوچ‌ها برای هر ساعت یک میلیون تومان یا بیشتر مطالبه می کنند که برای اغلب افراد هزینه‌ای سنگین است.

 8. مسأله دیگر من هم هزینه خدمات کوچینگ سازمانی است. البته برای خیلی مدیران امکان نداره که بتوانند بدون کوچینگ از عهده مسیولیت برآیند.

 9. بازتاب: یارمحمدی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن