ویدیو: کوچینگ سلامت + دانلود رایگان

در این وبینار با عناصر شادکامی اصیل و اجزای مدل پرما آشنا خواهید شد و پی خواهید برد که چگونه این مدل می تواند به نگرش شما در زندگی کمک کند.