کوچینگ و پساکرونا

اگر ترس از دست دادن شغل یا درآمد دارید، این دقیقا همان جایی است که کوچینگ می تواند کمک کند. پاندمی کرونا با همه تلخی‌ها و دردسرهایی که داشته، یک فرصت تغییر ایجاد کرده است.