چرا منتورینگ به یک واژه بد تبدیل شده است؟

نگاه‌های خردمندانه در حال پیوند دادن منتورینگ و کوچینگ هستند. در واقع همه باید این کار را انجام دهیم. منتورینگ تبدیل به یک واژه بد شده است چون ما آن را به فردی نسبت می‌دهیم که به خود اجازه می‌دهد به دیگران راه‌حل‌هایی بر اساس دیدگاه و قضاوت خودش ارائه دهد.