ویدیو: کاربرد پروبونو در باشگاه کوچینگ

این باهمستانِ مجازی برای شبکه سازی و هم‌افزاییِ کوچ‌های ایرانی به همتِ خانه کارآفرینی بین‌المللی و با همکاری کوچاریا اینترنشنال راه‌اندازی شده است.